Öppetider

Viktigt att kolla rätt stad och rätt månad för korrekta öppettider

Nyköping

April-Augusti

Måndag-fredag…………………………………………………………………….10:00 – 17:00 

Lördagar……………………………………………………………………………………..10:00 – 14:00

Söndagar………………………………………………………………………………………………Stängt

Helgdagar…………………………………………………………………………………10:00 – 14:00

 
 

September

Måndag-fredag………………………………………………………………….10:00 – 17:00 

Lördagar………………………………………………………………………………………………Stängt

Söndagar………………………………………………………………………………………………Stängt

Helgdagar…………………………………………………………………………………10:00 – 14:00

Oktober - Mars

Måndag, Onsdag, Fredag………………………………………………10:00 – 17:00 

Lördagar, Tisdagar, Torsdagar………………………………………………Stängt

Söndagar………………………………………………………………………………………………Stängt

Helgdagar…………………………………………………………………………………………….Stängt

 
 

Uppsala

April-Augusti

Måndag-fredag………………………………………………………………….09:00 – 17:00

Lördagar……………………………………………………………………………………..10:00 – 14:00

Söndagar………………………………………………………………………………………………Stängt

Helgdagar…………………………………………………………………………………10:00 – 14:00

 
 

September - Mars

Måndag-fredag………………………………………………………………….10:00 – 17:00 

Lördagar………………………………………………………………………………………………Stängt

Söndagar, helgdagar………………………………………………………………….Stängt

 
 

Nyköping

April-Augusti

Måndag-fredag…………………..10:00 – 17:00 

Lördagar……………………………………10:00 – 14:00

Söndagar……………………………………………..Stängt

Helgdagar……………………………………………10:00 – 14:00

 
 

September

Måndag-fredag……………………10:00 – 17:00 

Lördagar……………………………………………….Stängt

Söndagar……………………………………………..Stängt

Helgdagar……………………………………………10:00 – 14:00
 
 

Oktober - Mars

Måndag, Onsdag, Fredag………………………………………..10:00 – 17:00 

Lördagar, Tisdagar, Torsdagar…………………………………………….Stängt

Söndagar……………………………………………..Stängt

Helgdagar……………………………………………Stängt
 

Uppsala

April-Augusti

Måndag-fredag………………….09:00 – 17:00 

Lördagar……………………………………10:00 – 14:00

Söndagar……………………………………………..Stängt

Helgdagar……………………………………………10:00 – 14:00

 
 
 

September - Mars

Måndag-fredag…………………..10:00 – 17:00 

Lördagar…………………………………………………Stängt

Söndagar, helgdagar………………….Stängt

 
 

Nyköping

April-Augusti

Måndag-fredag………………………………………10:00 – 17:00 

Lördagar……………………………………………………….10:00 – 14:00

Söndagar………………………………………………………………….Stängt

Helgdagar…………………………………………………..10:00 – 14:00

 
 

September

Måndag-fredag……………………………………..10:00 – 17:00 

Lördagar…………………………………………………………………..Stängt

Söndagar………………………………………………………………….Stängt

Helgdagar…………………………………………………..10:00 – 14:00

 
 

Oktober - Mars

Måndag, Onsdag,  Fredag…………………………………………………………..10:00 – 17:00 

Lördagar, Tisdagar, Torsdagar…………………………………………………………………Stängt

Söndagar………………………………………………………………….Stängt

Helgdagar………………………………………………………………..Stängt

 

Uppsala

April-Augusti

Måndag-fredag…………………………………….09:00 – 17:00 

Lördagar……………………………………………………….10:00 – 14:00

Söndagar………………………………………………………………….Stängt

Helgdagar…………………………………………………..10:00 – 14:00

September - Mars

Måndag-Fredag…………………………………….10:00 – 17:00 

Lördagar…………………………………………………………………..Stängt

Söndagar, helgdagar………………………………………Stängt